Ci wspaniali sprzedawcy – zakupy na prezentacjach

Jestem zupełnie załamana! Zaprosiliśmy Pana Mateusza do nas do domu na prezentację i oto mamy odkurzacz. Najnowocześniejszy, najładniejszy i … najdroższy. Córka z zięciem się obrazili. Może mają trochę racji. Nie chcieliśmy dołożyć się im do nowego samochodu, a teraz mamy w naszych 40 – metrach kwadratowych odkurzacz, który wysprzątałby Marsa. Gdyby tylko ktoś, oprócz Pana Mateusza, umiał go obsłużyć!

 

Zakup dokonany w domu konsumenta, na pokazie w hotelu bądź na wycieczce, w trakcie której oferuje się uczestnikom określone produkty, jest kwalifikowany jako umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

W przypadku dokonywania zakupów w taki sposób, sprzedający powinien przekazać konsumentowi dokument umowy lub potwierdzenie jej zawarcia na papierze lub – za zgodą kupującego – na innym trwałym nośniku (np. plik pdf w mailu, zapis na płycie CD). Takie potwierdzenie zawarcia umowy powinno zostać przekazane konsumentowi w rozsądnym czasie, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi.

 

Warto też pamiętać, że jeśli konsument dokona zakupu w drodze umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni. Aby dokonać odstąpienia od umowy, konsument powinien przekazać sprzedawcy  oświadczenie o odstąpieniu. W takim przypadku, w świetle prawa, umowa będzie uznawana za niezawartą. O uprawnieniu do odstąpienia od umowy konsument powinien zostać poinformowany przez przedsiębiorcę. Jeśli konsument nie otrzymał takiej informacji, termin do odstąpienia wydłuża się o 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy, termin do odstąpienia upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

 

Należy mieć na uwadze, że wymogi i uprawnienia stron umowy związane z jej zawarciem poza lokalem przedsiębiorstwa nie znajdują zastosowania do umów, w których kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł.

 

Źródła prawa:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.)

Udostępnij:
Napisane przez: Prawo i Ja