Zdjęcie czerwonego telefonu

Czy warto kupować przez telefon?

 

 

Ostatnio odwiedziłam sąsiadkę, aby poplotkować przy kawie. Jednak nie udało nam zbytnio porozmawiać, bo cały czas dzwoniły do niej telefony. Podczas gdy ona cierpliwie tłumaczyła kolejnym sprzedawcom,  że ”nie, nie chcę kupić nowych garnków”, ani „nie, nie potrzebuję żadnego kredytu”, ja zajadałam kruche ciasteczka. Kiedy spojrzała na mnie z wyrzutem, zapytałam, czy naprawdę dała tym ludziom swój telefon. Odpowiedziała zrozpaczona, że nie pamięta. Chciała „coś” z tym zrobić, ale dzwoniący sprzedawcy zapierają się, że mają jej numer „z bazy” i muszą dzwonić, bo taką mają pracę.

 

Zgodnie z polskim prawem, aby prowadzić marketing telefoniczny konieczna jest uprzednia zgoda konsumenta. Taka zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana. Zatem powinniśmy wprost wyrazić zgodę na telefony marketingowe, aby sprzedawcy mogli do nas dzwonić nie łamiąc prawa.

Jednak gdy zgodziliśmy się na telefony marketingowe, a potem okazują się one dla nas zbytnim utrapieniem, to warto wiedzieć, że w każdym czasie taką zgodę możemy wycofać!

 

Ponadto ten, który do nas dzwoni powinien wyjaśnić skąd dzwoni i w jakim celu.

Zgodnie z polskim prawem, jeśli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu oraz podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

 

Załóżmy jednak, że wyraziliśmy zgodę na marketing telefoniczny, co więcej telemarketer przekonał nas i podczas rozmowy telefonicznej zgodziliśmy się na zakup? W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Przy czym „trwałym nośnikiem” będzie np. plik pdf w mailu czy zapis na płycie CD. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. A zatem, żeby do zakupu  doszło musimy otrzymać potwierdzenie warunków umowy oraz je przyjąć.

Warto też pamiętać że od takiej umowy, jako umowy zawartej na odległość, możemy odstąpić w terminie 14 dni.

 

Źródła prawa:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016.1489 j.t. ze zm.)

Udostępnij:
Napisane przez: Prawo i Ja