Archive

Home / Miesiąc: maj 2017

E-mail na konto użytkownika a trwały nośnik

Trwały nośnik W ostatnim wpisie definiowaliśmy „trwały nośnik”.  Jak wiemy jest to materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji

Trwały nośnik

Jak wskazaliśmy w naszym ostatnim wpisie, zamiast w formie papierowej możemy otrzymać szereg informacji na  tzw. trwałym nośniku.  Nośnik ten jest zatem pewnym zmiennikiem formy papierowej. Czym zatem jest trwały nośnik? Ustawa o prawach konsumenta definiuje go jako materiał lub