E-mail na konto użytkownika a trwały nośnik

Trwały nośnik

W ostatnim wpisie definiowaliśmy „trwały nośnik”.  Jak wiemy jest to materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.

Wiadomość e-mail

Pisaliśmy też, że takim trwałym nośnikiem może być np. wiadomość e-mail. Czy jednak zawsze? Obecnie trwa spór sądowy, w którym kwestia ta jest rozważana. Klient, który zaciągnął przez Internet pożyczkę od Creamfinance Poland część informacji otrzymał  zdaniem pożyczkodawcy na trwałym nośniku. Czyli poprzez stronę internetową pożyczkodawcy oraz na skrzynkę pocztową, utworzoną dla niego w ramach usługi przez Creamfinance. Konsument przed sądem podnosi, że nie jest to skuteczne przekazanie informacji wymaganych prawem. A chodzi  m.in. o całkowitej kwocie kredytu, opłatach i prowizjach. Konsumenta wsparł prezes UOKiK, który wydał istotny pogląd w sprawie.

Istotny pogląd

Prezes UOKiK uznał, że przekazanie konsumentowi informacji za pomocą konta użytkownika umieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorcy tudzież na  stronie internetowej tego przedsiębiorcy nie spełnia wymogu „trwałego nośnika” . Dlaczego? Prezes UOKIK wskazuje, że przedsiębiorca może swobodnie zmieniać treść strony internetowej oraz zawartość konta użytkownika już po zawarciu umowy. Co więcej nie ma też gwarancji, że umieszczone tam informacje będą w ogóle dostępne w przyszłości, np. w przypadku, gdy klient rozwiąże umowę.  Zatem taka formuła, zdaniem Prezesa UOKIK,  nie spełnia wymogu trwałości i niezmienności.

Kwestia ta jest obecnie rozważana przez sąd w toczącym się postępowaniu.

Udostępnij:
Napisane przez: Prawo i Ja