Rachunki dla młodzieży

Mam 17 lat i chcę mieć konto! 

Gdy skończysz osiemnaście lat będziesz pełnoletni i będziesz mógł samodzielnie podpisywać wszelkie umowy, w tym umowę z bankiem o prowadzenie rachunku (konta). Do tego czasu (od kiedy ukończyłeś lat 13) masz tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Co to oznacza? Co do zasady, abyś mógł zawrzeć jakąś umowę, Twoi rodzice powinni wyrazić na to zgodę. Czy zawsze jest potrzebna zgoda rodziców? Nie. Możesz działać samodzielnie np. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (przecież kupujesz sobie kanapki w barze bez zgody rodzica!).

A co z kontem? Po pierwsze, swoje konto możesz mieć zawsze. Natomiast pytanie brzmi, kto go zakłada i kto może dokonywać na tym koncie transakcji (czyli zlecać przelewy, wypłacać z niego pieniądze).

Przed ukończeniem 18 lat nie możesz samodzielnie założyć konta i musisz iść do banku z rodzicem.

Jednak od kiedy ukończyłeś lat 13 możesz swobodnie dysponować środkami, jakie masz na koncie. Postępuj jednak rozsądnie z Twoimi pieniędzmi, bo Twoi rodzice mają prawo sprzeciwić się Twoim działaniom!

Wniosek o otwarcie rachunku i podpisanie umowy rachunku – dokonujesz tego  Ty, za pisemną zgodą rodzica.  Przelewy, płatności swoją kartą i wypłaty ze swojego konta możesz wykonywać samodzielnie, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie Twój  przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun).

Przydatna definicja: mówiąc „konto” najczęściej masz na myśli tzw. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror). ROR służy do wpłat, wypłat, przelewów i rzadko jest oprocentowany.

Źródło prawa: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2017.459 t.j., Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe,  Dz.U.2016.1988 t.j.

Udostępnij:
Napisane przez: Prawo i Ja