Oszczędzanie w banku

Dostałem trochę pieniędzy na 18- tkę, czy warto, abym założył lokatę bankową?

Lokata (tzw. rachunek terminowych lokat oszczędnościowych) jest jednym z rodzajów rachunków i polega na tym, że deponujesz środki w banku na określony czas. Po zakończeniu tego okresu bank nalicza Ci odsetki za okres trwania lokaty. Jednak gdy będziesz potrzebował  – nawet części – tych środków w czasie trwania lokaty, aby je otrzymać, będziesz musiał rozwiązać umowę lokaty, co może oznaczać utratę odsetek.

Jeśli zatem nie jesteś pewien, czy nie będziesz potrzebował wkrótce tych pieniędzy, możesz rozważyć założenie tzw. rachunku oszczędnościowego (avista). Ma on z reguły wyższe oprocentowanie niż ror, ale niższe niż lokata. Na takim rachunku co miesiąc dopisywane są odsetki (kapitalizacja) oraz istnieje możliwość wycofania środków w każdym czasie.

Odsetki mogą być obliczone wedle oprocentowania stałego lub zmiennego. Oprocentowanie stałe polega na tym, że umawiasz się z bankiem, że po upływie określonego okresu bank zapłaci określony w umowie procent od kwoty ulokowanej. Natomiast oprocentowanie zmienne przewiduje, że w trakcie trwania lokaty wysokość oprocentowania może ulec zmianie (zarówno na Twoją korzyść, jak też niekorzyść). Oprocentowanie zmienne lokaty zależy od warunków rynkowych i jest korzystne przy spodziewanym wzroście stóp procentowych.

Oprocentowanie podawane jest w skali roku, więc jeśli zakładamy lokatę na krótszy okres, jest ono obliczane proporcjonalnie.

Zauważałeś, że pisząc „rachunek” napisaliśmy „bank”? Prowadzenie rachunków to czynność zarezerwowana dla banków, które mają obowiązek gwarantować bezpieczeństwo Twoich środków. W ramach systemu gwarantowania depozytów istnieje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z polskim prawem pełną ochroną są objęte środki pieniężne zgromadzone przez Ciebie na rachunkach do równowartości kwoty 100.000 Euro.

Warto oszczędzać w bankach. Rozważnie wybierz najlepszą dla siebie ofertę.

 Przydatna definicja. Komitet Stabilności Finansowej  jako  „parabanki” określa firmy  wykonujące bez zezwolenia KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) czynności bankowe. W szczególności chodzi o przyjmowanie wkładów pieniężnych. Może występować wysokie ryzyko utraty środków finansowych powierzonych tym instytucjom!

 

Źródło prawa:  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2017.459 t .j., ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe,  Dz.U.2016.1988 t .j., ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U.2016.996

Udostępnij:
Napisane przez: Prawo i Ja