Archive

Home / Kategoria: Fundacja Prawo i Ja

E-mail na konto użytkownika a trwały nośnik

Trwały nośnik W ostatnim wpisie definiowaliśmy „trwały nośnik”.  Jak wiemy jest to materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji

Trwały nośnik

Jak wskazaliśmy w naszym ostatnim wpisie, zamiast w formie papierowej możemy otrzymać szereg informacji na  tzw. trwałym nośniku.  Nośnik ten jest zatem pewnym zmiennikiem formy papierowej. Czym zatem jest trwały nośnik? Ustawa o prawach konsumenta definiuje go jako materiał lub

Prawo Konsumenta do Informacji

Jednym z podstawowych praw konsumenta jest prawo do informacji.   Uzyskanie prawdziwych i dokładnych informacji pozwala bowiem konsumentowi podjąć racjonalną decyzję, czy dokonać zakupu określonej usługi lub produktu oraz jak wykonywać swoje prawa i obowiązki z umowy.   Zatem taka

Cena w internecie

Ostatni nasz wpis dotyczył obowiązku informowania konsumentów o cenie towarów. Oczywiście obowiązek taki nie dotyczy tylko zakupów w supermarkecie,  ale też innych sytuacji, gdy klienci nabywają towary lub usługi.   W szczególności zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30

Jaka jest cena?

Dzisiaj byłam w supermarkecie. Na półce leżała cała paczka przecenionych rajstop, więc zachęcona sięgnęłam po nie.  Jednak, gdy sprawdziłam paragon, to - ku mojemu zdumieniu - na nim widniała zupełnie inna cena za te rajstopy. Kwota ta nie miała nic

Reklamacja bez paragonu?

Zacząć się zdrowo odżywiać, co najmniej trzy godziny sportu w tygodniu, spędzać więcej czasu z rodziną w parku, a mniej na zakupach… Czy i dla Państwa taka lista brzmi znajomo? Czy może i Państwa noworoczne postanowienia brzmią podobnie? Tymczasem mimo

cywilne, administracyjne i karne

  W swojej pasji porządkowania i nazywania, prawnicy stworzyli kodeksy, ustawy, przepisy i artykuły. Ale to nie im starczyło, podzieli również „prawo”.  I tak jest prawo konstytucyjne, są sprawy cywilne, postępowania karne i ograny administracyjne etc., etc.   Sprawy cywilne