Polityka prywatności plików cookies

Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików pomagają w opracowywaniu ogólnych statystyk odwiedzin strony. Istnieją dwa typy Cookies. Cookies sesyjne po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów. Cookies trwałe natomiast są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów i w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Zamieszczamy linki do informacji o możliwości zmiany przykładowych przeglądarek pod kątem cookies: (link).

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów korzystanie ze strony internetowej może być utrudnione.